Al-Qurni… Sebuah Ladang Amal

Paling tidak itulah yang kami niatkan ketika tergerak untuk mewujudkannya. Dan kehadiran blog ini tak lain tak bukan untuk terus menjaganya dan memeliharanya secara istiqomah dan qonaah dalam setiap jengkal langkap kami.

Blog ini pun memang sengaja dihadirkan dengan niatan untuk mencoba menjaga diri dan mengajak, merangkul, bergandengan dengan sesama yang memang tergerak untuk sedikit berbuat demi kemashlahatan bersama.

Kenapa Al-Qurni… Sebuah Ladang Amal yang kami torehkan di blog ini? jawabannya itu sekedar doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wata’ala selaku pemilik dari semua yang ada di alam semesta ini.

Semoga…

Hayat FR

Advertisements