Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberkahi jejak langkah hidup kita di dunia ini dan pada akhirnya kita semua akan berpulang kepada-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semoga kita akan mendapat syafaatnya kelak di hari akhir. Amin

Sahabat, ruang ini kami ‘pinjam’ untuk sekedar meninggalkan jejak bagi para sahabat yang telah bersedia mengolok serta melihat-lihat berkeliling dari halaman ke ruang hingga pada akhirnya semoga berkenan. Untuk itu sudilah kiranya sahabat meninggalkan jejak sekedar menyapa atau saran, kritik dan masukan demi perbaikan dan perbaikan ke depan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk sekedar menetakkan jemari diatas keyboard untuk disampaikan kepada kami. Tapi mohon maaf kami tidak bisa menyediakan ‘sesuatu’ yang mungkin sahabat cari disini. Monggo dipersilahkan……

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam hormat kami,

Hayat FR

Advertisements